Oficjalna strona Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243, z późn. zm.).

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za ponowne i dalsze wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego, w tym za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

W przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, http://www.co.kprp.pl/bip należy obowiązkowo:

  1. poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dacie jej wytworzenia i pozyskania;
  2. poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  3. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, zamieścić ją w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia, dacie wytworzenia i pozyskania.

Inne warunki mogą być określone, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), do których przysługują Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W szczególności zostanie wówczas określony warunek, dotyczący obowiązku podania nazwiska, imienia lub pseudonimu twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, z uwzględnieniem praw podmiotów trzecich i w zakresie uprawnień, przysługujących Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Wnioski w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które nie zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP należy kierować na adres:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

lub e-mail: centrum@prezydent.pl

Warunki przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz wysokość ewentualnych opłat zostaną określone i przekazane Wnioskodawcy odrębnie dla każdego wniosku.

Wnioskodawca, który otrzymał od Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomić Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Złożenie sprzeciwu skutkuje wydaniem decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Serwis www.co.kprp.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.